Så påverkas E-handeln i Sverige

I samband med digitaliseringens inträde i samhället har antalet E-handelsbutiker ökat drastiskt. En butik som inte har en försäljning på nätet har praktiskt taget ingen reell möjlighet att överleva på marknaden idag. Skaran pionjärer inom svensk e-handel är enorm och Daniel Mühlbach hör kanske till de mer namnkunniga. Internets framfart har lett till att tillgängligheten av allting har skjutit i höjden, och när tillgängligheten ökar innebär det att butikerna måste effektivisera sina verksamheter för att kunna hänga med i konkurrensen. Fysiska butiker måste etablera en gedigen näthandelslösning för sina produkter och fullskaliga E-handelbutiker måste se över sina metoder för att ha en chans. Footways grundare som tidigare nämnts, Daniel Mühlbach, har definierat sin verksamhet kring dessa nya faktorer och krav.

När E-handelsbutiker i samma veva sträcker sig över hela världen har en annan typ av konkurrens uppdagats. Det är inte längre de nationella butikerna som ingår i konkurrensen – numera är det hela världen. Alla butiker har möjligheten att ha hela världen som arbetsplats, och det gör att de svenska E-handelbutikerna måste anpassa sig till hur världens marknad ser ut. Det här är en stor anledning till att priserna pressas, förmånerna ökar och alla branscher pressas hårdare än någonsin för att hålla sig i framkant.

Många svenska E-handelsbutiker väljer emellertid att begränsa sin verksamhet till svenska kunder, men då en fjärdedel av svenska E-handelskunder inte värjer sig för att använda utländska butiker tvingas de svenska butikerna anpassa sig och uppväga för de förmåner som ingår i utrikes E-handelsbutiker. Därav skapas en helt ny konkurrenssituation även bland E-handelsföretagen med verksamheten koncentrerad inom Sveriges gränser. Kunderna i Sveriges vänjer sig snabbt vid nya och bättre villkor, och det sätter press på hela Sveriges näthandelsbutiker att matcha det. Har det en gång börjat förändras så kommer det att fortsätta. Konkurrensen uppmuntrar till en lika snabb förmånsutveckling som tillväxt.

Tack vare dagens teknik och utökade transportmöjligheter kan en leverans skickas på en enda dag. Det hela är förstås en kostnadsfråga, men det här visar tydligt på hur långt fram i utvecklingen konceptet E-handel har kommit i Sverige och övriga världen. Framtiden är nu, och det är du som kund som bestämmer hur du vill att det ska fortskrida. Förmånerna är till för dig, så det är du som avgör hur de ska förvaltas.

Pär Strömberg
Profilbild

Written by

Jag är en krönikör med stort intresse för nyheter och näringsliv. Huvudsakliga områden jag hanterar utgår från trender och innovation. Som krönikör på denna sida, har jag alltid en nyfiken inställning och skriver om såväl heminredning som möbler och trender. Hoppas du tycker om mina texter!