Hitta rätt sorts febertermometer

Hitta rätt sorts febertermometer

När man har barn är det viktigt att vara uppmärksam på feber och sjukdom. Även om det vanligtvis inte innebär någon större risk att ha feber, kan man behöva följa upp åt vilket håll det går. I kommunikation med vård och skola kan man också ha stor nytta av att veta om barnet har feber eller inte. Det finns en hel del olika sorters teknik som använts för att ta fram bästa tänkbara febertermometer. Utbudet är stort och man kan behöva sätta sig in i vilka olika fördelar som finns att nå. Till sin hjälp har man även alla de konsumenttester som regelbundet genomförs i syfte att förenkla val och köp. Här finns även information som rör BPA och andra kemiska frågor.

Var och hur

När man skall ta reda på huruvida någon har feber eller inte kan man mäta på olika sätt beroende på vad för termometer som används. För större barn samt vuxna går det i princip lika bra att mäta i mun, armhåla och rektalt. Det senare är dock vad som ger mest exakt svar när det gäller små barn och bebisar. Utöver dessa mätalternativ finns även en rad termometrar som hämtar information via panna eller öra. Denna nya sorts febertermometer har fått stor uppmärksamhet och gillas av många. Inte minst då man snabbt och utan obehag kan ta temperaturen även på barn.

Hur man mäter temperaturen har tidigare haft stor inverkan på vad man behöver tänka i felmarginal. När muntermometrar började användas kunde man behöva justera flera °C för att komma någotsånär nära verkligheten. I och med detta kunde man få helt olika resultat beroende på hur man själv placerade samt kalibrerade den febertermometer som användes. Dagens alternativ har kommit långt och har mycket exakt mätning. Det är vanligt med felmarginal på 0.1°C vilket får anses tillräckligt exakt för att kunna dra slutsatser utifrån värdet i fråga.

Ytterligare ett område som varit förbättringsföremål under senare tid är mättiden. Det är sällan en angenäm upplevelse att ta temperaturen. Kan man minimera denna tidsfaktor har man vunnit en hel del! Nu för tiden kan man med vissa termometrar få informationen direkt och utan någon väntetid. Det gäller ir baserade alternativ. Samtidigt har även klassiska termometrar förkortat sin mätningstid. Vissa så långt ner som till omkring 10 sekunder!

Pär Strömberg
Profilbild

Written by

Jag är en krönikör med stort intresse för nyheter och näringsliv. Huvudsakliga områden jag hanterar utgår från trender och innovation. Som krönikör på denna sida, har jag alltid en nyfiken inställning och skriver om såväl heminredning som möbler och trender. Hoppas du tycker om mina texter!