Tips för när vårdnadstvisten har gått långt

Är du uppe i en långvarig vårdnadstvist? Det är ofta en mycket känslig stund för alla inblandande. Såväl som för modern som för fadern, men kanske framförallt för barnet. Hur domen faller ut skall alla gånger baseras på barnets bästa. Med det sagt, så kan utfallet ibland kännas mycket oklart, oavsett hur tydligt det känns …

Tips för när vårdnadstvisten har gått långtRead More